Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts αναζητάει Ά Μάγειρα για το ξενοδοχείο του στη Σκιάθο για το καλοκαίρι του 2021. Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με πλήρης Ασφάλιση
 • Παροχή διαμονής και διατροφής.
 • Καθημερινή μεταφορά προς την εργασία(εφόσον χρειαστεί)
 • Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για μόνιμη απασχόληση στην Θεσσαλονίκη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση

Αρμοδιότητες :

 • Προετοιμασία πιάτων κρύας και ζεστής κουζίνας για σερβίρισμα
 • Στήσιμο και αναπλήρωση των πόστων με όλες τις απαραίτητες προμήθειες
 • Παρασκευή στοιχείων του μενού σε συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό της κουζίνας
 • Φροντίδα για τη σωστή προετοιμασία, καθαριότητα και υγιεινή του χώρου εργασίας
 • Κατάλληλη αποθήκευση προμηθειών
 • Ανταπόκριση, λογοδοσία και τήρηση των οδηγιών του Executive Chef
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση υφισταμένων στο τμήμα
 • Συντονισμός με άλλα τμήματα για την εύρυθμη λειτουργία της κουζίνας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο 4* ή 5*
 • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης
 • Άριστη γνώση διαδικασίας HACCP
 • Δημιουργικό πνεύμα και ομαδική προσωπικότητα
 • Άριστη κατανόηση των διαφόρων μεθόδων, των υλικών, του εξοπλισμού και των διαδικασιών μαγειρικής
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Θετική προσωπικότητα
 • Δημιουργική φαντασία

Διαθέσιμες συστάσεις εφόσον ζητηθούν.