Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts αναζητάει B Μάγειρα για το ξενοδοχείο του στη Σκιάθο για το καλοκαίρι του 2021. Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με πλήρης Ασφάλιση
 • Παροχή διαμονής και διατροφής.
 • Καθημερινή μεταφορά προς την εργασία(εφόσον χρειαστεί)
 • Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για μόνιμη απασχόληση στην Θεσσαλονίκη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση

Αρμοδιότητες :

 • Τήρηση της λίστας προετοιμασίας που δημιουργούν οι σεφ για τον προγραμματισμό των καθηκόντων
 • Ανάληψη βασικών καθηκόντων μαγειρικής
 • Διασφάλιση κατάλληλης αποθήκευσης όλων των τροφίμων και άλλων ειδών
 • Διατήρηση καθαρής και τακτοποιημένης κουζίνας
 • Παρασκευή απλών πιάτων κρύας και ζέστης κουζίνας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • 2 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο 4* ή 5*
 • Απόφοιτος σχολής μαγειρικής τέχνης
 • Γνώση των κανόνων υγείας και ασφάλειας σε μια κουζίνα
 • Δημιουργικό πνεύμα και ομαδική προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
 • Θετική προσωπικότητα

Διαθέσιμες συστάσεις εφόσον ζητηθούν.