Ο Όμιλος Ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts αναζητάει Maitre εστιατορίου για το ξενοδοχείο του στη Σκιάθο για το καλοκαίρι του 2021.

Παρέχονται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με πλήρης Ασφάλιση
 • Παροχή διαμονής και διατροφής.
 • Καθημερινή μεταφορά προς την εργασία(εφόσον χρειαστεί)
 • Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης για μόνιμη απασχόληση στην Θεσσαλονίκη
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση

Αρμοδιότητες :

 • Χειρισμός παραπόνων, επιθυμιών ή κριτικής  των πελατών. Είναι σε θέση να χειριστεί τα παράπονα ‘δύσκολων’ πελατών με φιλική / ήρεμη στάση.
 • Διασφάλιση της θετικής ατμόσφαιρας μεταξύ των μελών της ομάδας
 • Δημιουργία του πλάνου εργασίας του τμήματός του, βάσει του προγραμματισμού του ξενοδοχείου.
 • Συντονισμός με άλλα τμήματα για την εύρυθμη λειτουργία του εστιατορίου
 • Έλεγχος της καθαριότητας του χώρου και των εργαζομένων σε αυτό
 • Καθοδήγηση και εκπαίδευση των υφιστάμενων του τμήματος
 • Συναναστροφή με τους πελάτες του εστιατόριού προάγοντας την καλή εικόνα της επιχείρησης.
 • Ιεράρχηση των  αναγκών του τμήματος του, διασφαλίζοντας ότι οι σημαντικότερες ανάγκες ολοκληρώνονται εγκαίρως
 • Επίτευξη Στόχων ( διασφάλιση των εσόδων / αύξηση των πωλήσεων / έλεγχο του κόστους λειτουργίας του τμήματος του)

 

Απαραίτητα Προσόντα:

 • 3 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο ή ξενοδοχείο 4* ή 5*
 • Άριστη γνώση διαδικασίας HACCP
 • Αρίστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Δημιουργικό πνεύμα και ομαδική προσωπικότητα
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου.
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Επιθυμητά Προσόντα

 • Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων
 • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας

Διαθέσιμες Συστάσεις εφόσον ζητηθούν.